Солотвинська селищна рада
Тячівського району, Закарпатської області

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область, с.Нижня Апша, вул. Дібрівська,№121 

електронна скринька: http://arh-tyachiv@meta.ua

Начальнику відділу : Шпиток Аскольд Сидорович

https://www.facebook.com/arhsolotvino.otg

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування та архітектури

Солотвинської  селищної ради

Тячівського району Закарпатської області

Солотвино

2020 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ містобудування та архітектури Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області (далі - Відділ) є структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним селищному голові, виконавчому комітету Солотвинської  селищної  ради Тячівського району Закарпатської області  та  робочим органом, який регулює діяльність у сфері містобудування та архітектури на території Солотвинської територіальної громади.

1.2. Відділ у своїй діяльності підпорядковується селищному голові. Структура відділу та його чисельність визначається  селищною  радою в межах граничної чисельності та коштів, що затверджуються в місцевому бюджеті на утримання Відділу.

1.3 Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Призначення інших працівників Відділу здійснюється селищним головою згідно з законодавством України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу в межах виділених асигнувань визначає селищна  рада.

1.5. Відділ є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки з власною назвою, не має власного балансу – обслуговується відділом бухгалтерського обліку та звітності селищної ради. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис відділу затверджує селищний голова.

1.6. Відділ містобудування та архітектури Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області  взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами селищної ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до компетенції відділу.

1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, а також цим Положенням та іншими актами.

 

2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу у сфері містобудування та архітектури є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Солотвинської селищної   ради;

аналіз стану містобудування на території Солотвинської територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів  Солотвинської територіальної громади, його складових частин, іншої містобудівної документації ; забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, національних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених   пунктів, затвердженої містобудівної документації ;

2.2. У сфері містобудування та архітектури Відділ відповідно до покладених на  нього завдань:

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;

2.2.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією Солотвинської  селищної  ради, вносить пропозиції  селищній раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

2.2.3 Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської (селищної, сільської) ради висновки з цих питань;

2.2.4. Розробляє та подає до селищної  ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

2.2.5. Координує та контролює на території  селищної,  ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у  сфері містобудування;

2.2.6. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

2.2.7. Надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території селищної   ради;

2.2.8. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції   реставрації , капітального ремонту у порядку, визначеному законодавством України.

2.2.9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

2.2.10. Надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель на території селищної ради, погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

2.2.11. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

2.2.12. Організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

2.2.13. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

2.2.14. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку селищної ради, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;

2.2.15. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції , та вживає відповідних заходів;

2.2.16. До власних (самоврядних) повноважень відділу належать:

- підготовка і подання на затвердження Солотвинської селищної  ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- координація на території об’єднаної територіальної громади діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови;

- проведення громадського обговорення містобудівної документації;

- виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

- розгляд і внесення до виконавчого комітету Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області   пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території громади;

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

- внесення пропозицій щодо вилучення (викупу) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

- розгляд і погодження проектної документації з будівництва та землеустрою та посвідчення її підписом керівника і мастичною печаткою;

- внесення пропозицій до Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області та Головного управління Держземагенства у Закарпатській області щодо вилучення ліцензій на право проектування, виконання робіт із землеустрою, топогеодезичних робіт, будівництва і випуску будівельної продукції у суб'єктів господарювання, які виконують роботи з порушенням чинного законодавства і нормативних вимог;

- виступ замовником на проектування містобудівної документації та внесення пропозицій щодо надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;

- підготовка і подання на затвердження відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;

- встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна, які розташовані на території об’єднаної громади;

- підготовка і внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території об’єднаної громади, на розгляд сесії Солотвинської селищної  ради;

- здійснення заходів щодо підвищення якості проектно-планувальної документації, впровадження їх у проекти забудови житлових районів, зон відпочинку та погодження паспортів зовнішнього опорядження фасадів будинків, будівель та споруд;

- участь у підготовці пропозицій щодо розміщення, проектування та спорудження пам'ятників і монументів, розміщення творів монументально-декоративного мистецтва та пам'ятних знаків, озелененні та квітковому оформленні населених пунктів Солотвинської територіальної громади, розміщення меморіальних та анотаційних дошок;

- участь в організації конкурсів на розробку планування та забудови житлових районів, мікрорайонів та громадських центрів, а також окремих споруд, будівель, пам'ятників та творів монументально-декоративного мистецтва і пам'ятних знаків на території об’єднаної громади;

- проведення в установленому порядку нарад і організація виставок з питань планування забудови та архітектури міста;

- внесення пропозицій щодо створення комунальних підприємств у галузі будівництва та архітектури і координація їхньої діяльності;

- надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення порушень архітектурних вимог, затверджених проектних рішень.

- звернення до суду в разі виявлення правопорушень у сфері будівництва та архітектури.

- відділ може виконувати інші повноваження, встановлені законодавством України або делеговані йому в установленому законодавством порядку.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції ;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської селищної  ради, підприємств, установ та організацій, громадських

об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада. Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном.

 

4. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з  посади селищним  головою. Начальник відділу за посадою є головним архітектором Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області ;

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами селищної ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного, голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 

5. Заключні положення

5.1. Солотвинська селищна рада створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Ліквідація  і реорганізація Відділу здійснюється  за рішенням сесії селищної  ради у встановленому законом порядку.

5.3.  Зміни   і   доповнення   до   цього   Положення    вносяться   сесією селищної ради.

5.4.  Як  неприбуткова  установа  Відділ  не  передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, посадових осіб та інших працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

 У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів здійснюється правонаступникам – одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

5.5. Відділ, як неприбуткова установа, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством України, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи.

5.6. Питання діяльності Відділу, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень