A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Солотвинська селищна рада
Тячівського району, Закарпатської області

Шановні жителі громади! Запрошуємо Вас взяти участь в конкурсі на створення офіційної символіки Солотвинської селищної ради !

Дата: 12.03.2021 15:36
Кількість переглядів: 1441

Оголушується  конкурс на створення офіційної символіки Солотвинської селищної ради (СОЛОТВИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) з 15 березня  2021 року по 15 травня 2021 року

 

   

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішення виконавчого комітету

                                                                             Солотвинської селищної ради

                                                                             від 2 березня 2021 року №_18_

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий конкурс "Символіка громади"

Солотвинської територіальної громади

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про відкритий творчий конкурс на розробку символіки Солотвинської об’єднаної територіальної громади - гасла, логотипа та Герба (далі - Конкурс) визначає єдині вимоги щодо подачі заявок.

1.2. Символіка громади має мати об’єднуючий характер, має сприйматись усією громадою, а не тільки жителями одного села. 

1.3. Герб, логотип і ключове гасло мають корелюватись одне з одним і створювати цілісний образ територіальної громади.

1.4. Ініціатором конкурсу є Солотвинська селищна рада.

 

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою:

2.1.1. Створення та визначення символіки Солотвинської об’єднаної територіальної громади - гасла, логотипа та Герба, які будуть спрямовані на формування позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади та використовуватиметься в рекламних, промоційних та інших заходах.

2.1.2. Забезпечення права жителів територіальної громади у поширенні в Україні та світі позитивних знань про громаду, її історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал, шляхом вибору кращого проекту символіки Солотвинської об’єднаної територіальної громади.

2.2. Завдання Конкурсу:

2.2.1.Залучення максимальної кількості учасників до розробки символіки громади.

2.2.2. Поширення інформації про громаду.

2.2.3. Розроблення та створення унікального гасла, логотипа та Герба громади.

2.3. Герб, логотип та гасло  Солотвинської об’єднаної територіальної громади може використовуватися:

2.3.1. На інформаційно-рекламній продукції про громаду.

2.3.2. На подарунково-сувенірній продукції про громаду.

2.3.3. На дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури.

2.3.4. Готельно-ресторанними закладами та іншими закладами туристичної інфраструктури.

2.3.5. Під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, ярмарок, виставок) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

2.3.6.На привітальних листах, нагородних листах, документах, нагородах, угодах.

 

ІІІ. Порядок роботи Конкурсної комісії

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів утворюється та затверджується персональний та кількісний склад комісії по визначенню переможців (далі - Комісія).

3.2. Головними завданнями Комісії є:

3.2.1. Забезпечення проведення Конкурсу.

3.2.2. Визначення переможця Конкурсу та забезпечення висвітлення підсумків в засобах масової інформації.

3.3. Основною формою роботи Комісії є засідання.

3.4. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

3.5. Рішення Комісії приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.6. Члени Комісії:

3.6.1. Беруть участь в обговоренні, розгляді та співставленні конкурсних пропозицій і приймають рішення про визначення переможця (переможців) Конкурсу.

3.6.2. Мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданим на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання Комісії.

3.6.3. Зобов'язанні дотримуватися норм законодавства, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції.

3.6.4. Мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та основним засадам і принципам територіальної громади та чинному законодавству України.

3.6.5. Залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи, щодо надання, в разі необхідності додаткової пояснювальної інформації.

3.6.6. Мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю.

 

ІV. Умови проведення Конкурсу

4.1. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

4.2. Участь у Конкурсі безкоштовна.

4.3. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

4.4. Комісія розміщує оголошення про початок Конкурсу, Положення про Конкурс  на офіційному сайті Солотвинської об’єднаної територіальної громади.

4.5. Для участі у Конкурсі подається заява встановленого зразка (додаток до Положення, форма 1) та конкурсні роботи, вимоги до яких визначені у розділах V та VІ цього Положення.

4.6. Конкурсні роботи з позначкою «Конкурс на розробку та визначення символіки Солотвинської об’єднаної територіальної громади» надсилаються або подаються на розгляд в електронному та друкованому вигляді за адресою: смт Солотвино, вул. Харківська, буд. 1 тел. 03134-56461, weв-caйт: http://solotvynska.gromada.org.ua ,  e-mail:sr@solotvino-rada.gov.ua

4.7. Термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі з 15.03.2021 року по 15.05. 2021 року.

4.8. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються.

4.9. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 15.03.2021 року  по 15.05. 2021 року;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них трьох основних ;

3 етап – он-лайн голосування на сайті (чи сторінці Facebook) ;

4 етап – підбиття підсумків он-лайн голосування ;

5 етап – затвердження Солотвинською селищною радою символіки територіальної громади.

4.10.Конкурсна комісія залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу V та VI цього Положення.

4.11. Оцінювання робіт: роботи конкурсантів оцінюються за 100 бальною шкалою. Максимальна оцінка Конкурсної комісії 70 балів. Конкурсна робота (одна з трьох), яка набрала найбільшу кількість голосів при он-лайн голосуванні отримує додаткових 30 балів. 

4.12. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються.

4.13. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про Конкурс.

 

V. Вимоги до конкурсних робіт

5. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи  ідентифікації громади:

5.1. Гасло має відповідати таким основним вимогам:

5.1.1. Робити свій внесок у формування іміджу громади;

5.1.2. Бути сконцентрованим на загальній ідеї громади, бути зрозумілим для неї;

5.1.3. Гасло має бути коротким та легко запам’ятовуватися;

5.1.4. Воно повинно бути оригінальним, відповідно емоційно забарвленим, виключати будь-яке подвійне тлумачення і відповідати менталітету громади.

5.2. Логотип повинен асоціюватись з образом, історією, культурою та традиціями об’єднаної громади та базуватись на основі наступних принципів:

5.2.1. Простота (логотип не повинен бути перевантаженим);

5.2.2. Привабливість (логотип повинен на себе звертати увагу, викликати емоції);

5.2.3. Читабельність (логотип не повинен змушувати розшифровувати інформацію);

5.2.4. Запам’ятовуваність (логотип повинен допомагати ідентифікувати громаду);

5.2.5. Універсальність (логотип повинен використовувати універсальні дизайнерські прийоми і інструменти);

5.2.6. Оригінальність (логотип повинен бути відмінним від інших);

5.2.7. Асоціативність (логотип повинен викликати потрібний асоціативний ряд);

5.2.8. Унікальність (логотип повинен мати неповторне поєднання всіх компонентів);

5.2.9. Креативність (логотип повинен мати певну родзинку, прихований сенс або послання). 

5.3. Герб територіальної громади за своєю композицією, графічними та кольоровими рішенням має відповідати наступним  вимогам:

5.3.1. Герб подається у щиті із заокругленою нижньою частиною.

 

https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/symvolika1.png

 

Малюнок 1. Варіанти зовнішнього оздоблення (КАРТУШІ)

Перший та другий варіант картуша застосовується для гербів сільських територіальних громад,  третій – для селищних та міських територіальних громад, для інших міст, корона з трьома зубцями (мерлонами) — срібна для міст і селиш.

5.3.2. Для герба застосовуються метали (срібло і золото) та кольори (синій, червоний, чорний, зелений і пурпуровий). 

Обов'язковим є дотримання правила геральдичної колористики, за яким можна наносити "металеві" фігури у "кольоровому" полі щита та навпаки, але недопустимо наносити "метал" на "метал" чи "колір" на "колір" 

5.3.3. Гербовий малюнок має відповідати вимогам геральдичної композиції.

5.3.4. У щиті герба можуть застосовуватися ділення. 

Бажаним є використання однопольових гербів або з малою кількістю ділень, що диктується як історичною традицією, так і вимогами виразності знаку.

5.3.5.У щиті герба можуть використовуватись геральдичні і негеральдичні фігури. Бажано застосовувати невелику кількість фігур, не перевантажуючи герб. 

Розміщення фігур на щиті має відповідати таким вимогам:

 

 

Зображені у полі щита й повернуті у профіль людські постаті, тварини, риби, птахи, фантастичні та легендарні істоти мають дивитися геральдично праворуч (вліво від глядача, оскільки в геральдиці сторони рахуються з точки зору того, хто несе щит). Виняток робиться у випадку зображення у щиті двох таких істот, які можуть бути повернуті одна до одної обличчям або спинами. При зображенні у полі щита рухомих засобів (наприклад: човен, тварина, що біжить і т. п.) напрямок їхнього руху має бути геральдично вправо (вліво від глядача).

 

5.3.6. Малюнок має бути двомірним, без півтіней і перспективних зображень.

5.3.7. До гербового малюнку (у щит) не дозволяється вносити зображення Державного герба України, дату заснування, назву гербоносія чи інші. 

5.3.8. Не допускається використання у гербі символів і атрибутів іноземних держав.

5.3.9. Символіка герба має відображати одну або кілька особливостей поселення (наприклад: його назву, причини розвитку, специфічних місцевих представників фауни чи флори і т. п.). Недоцільно перенасичувати герб багатьма сюжетами або вносити до нього поширені елементи (шестерня, колосок, хвильки), котрі можуть характеризувати і будь-яке інше місто. Необхідно також уникати т. зв. "гібридних" фігур (скажімо, півколби і півшестерні).

5.3.10. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів, які належать до об’єднаної громади, містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати селища Солотвино та   с.Нижня Апша, с.Топчино. с.Глибокий Потік, с.Подішор, с.Пещера, с. Біла Церква, с. Середнє Водяне, с.Добрік.

5.4. Конкурсні роботи мають містити письмове обґрунтування змісту заявки (текстовий опис) у паперовому та електронному вигляді.

 5.5. Конкурсні роботи мають супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги згоден на укладання договору про передачу організатору Конкурсу (Солотвинській селищній раді) виключних майнових авторських та суміжних прав на проект.

5.6. Символіка Солотвинської об’єднаної територіальної громади повинна бути унікальною, лаконічною та передавати ключову характеристику громади, ідентифікувати його на регіональному, національному та міжнародному рівнях, формувати позитивний імідж громади при проведенні публічних заходів.

5.7. Символіка має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

 

VІ. Технічні рекомендації та параметри

6.1.Графічне зображення подається в електронному та паперовому вигляді:

6.1.1.У растровому  форматі файлів (*jpeg, *tif, *png, *psd) з роздільністю не менше 600 dpi  або векторному форматі файлів (*cdr, *eps).

6.2.Герб та логотип має бути розроблений в 4-х варіантах зображення:

6.2.1. Повнокольорове зображення на білому тлі.

6.2.2. Чорно-біле зображення на білому тлі.

6.2.3. Кольорове зображення на чорному тлі.

6.2.4. Чорно-біле зображення на чорному тлі.

 

VІІ. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Результати роботи Комісії оформляються протоколом засідання.

7.2. Протокол засідання містить інформацію:

- дату, час та місце проведення;

- прізвища, імена та по батькові членів Комісії і;

- прізвище, імена та по батькові конкурсантів;

- результати голосування.

7.3. Інформація про результати роботи Комісії є відкритою.

7.4. Комісія визначає переможця відповідно до критеріїв, зазначених у розділах  V та VІ  та за результатами он-лайн голосування.

7.5. Право на використання символіки, що перемогла у Конкурсі, належить Солотвинській селищній раді об’єднаної територіальної громади. 

 

VІІІПроцедура нагородження переможця Конкурсу

8.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Солотвинської селищної раді ради.

8.2. Переможці  Конкурсу отримують заохочувальні подарунки :

8.3. Комісія гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи символіки, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями без дозволу авторів ескізів.

8.4. Солотвинська селищна рада затверджує результати Конкурсу і символіку громади для реалізації та практичного використання.

 

ІХ. Авторські права

9.1. Переможець Конкурсу зобов'язаний укласти з Солотвинською селищною радою договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на символіку.

9.2. Виключні майнові авторські та суміжні права, а саме виключне право на використання символіки переможця і виключне право на дозвіл або заборону використання символіки переможця передаються Солотвинській селищній раді.

9.3. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 5 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на символіку, Комісія визначає переможцем наступного за кількістю голосів учасника.

9.4. Солотвинська селищна  рада не несе ніяких зобов'язань щодо будь-яких прав третьої сторони.

 

Селищний  голова                                                                   Василь ЙОВДІЙ

 

Бланк оцінювання робіт учасників

відкритого конкурсу "Символіка громади"

Солотвинської територіальної громади

 

ПІБ члена журі   _________________________________________________ 

КОД конкурсної роботи __________________________________________

Бали:______

 

1. Оригінальність / унікальність – ідея проекту має бути оригінальною за змістом концептуального та художнього рішення, відповідати меті і завданням Конкурсу; відрізнятись від інших існуючих символів (логотипів, слоганів та інших знаків інших міст, територій, продуктів, послуг) – до 10 балів. ________

2. Конкурентність – проект має передавати конкурентні переваги громади на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях – до 10 балів. _______

3. Етичність – проект повинен відповідати нормам моралі та етики, не повинен мати двозначних тлумачень – до 10 балів. _______

4. Лаконічність – проект повинен бути максимально простим у сприйнятті без перевантаження зайвою інформацією – до 10 балів. ____

5. Привабливість – пропонований проект повинен бути однаково естетично привабливим, як в кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні – до 10 балів. _______

6. Технологічність – проект має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті), бути максимально зручним для виготовлення – до 10 балів. _______

7. Позитивність – проект повинен формувати позитивний імідж громади – до 10 балів. _______

Результати он-лайн голосування. Роботи – переможці отримують до 30 балів (відповідно 30 – 20 - 10 додаткових балів за І – ІІ – ІІІ місця відповідно). Сумарна максимальна оцінка 100 балів.

Загалом балів ________

Експертний висновок (особлива думка, зауваження, побажання) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                            Додаток 2

                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                             Солотвинської селищної ради

                                                                             від 2 березня 2021 року №_18_

 

С К Л А Д

конкурсної комісії для визначення переможців відкритого конкурсу

«Символіка громади» Солотвинської територіальної громади

 

Голова комісії

Тимків Юрій Борисович

-

перший заступник голови Солотвинської селищної ради

 

 

 

Секретар комісії

Шпиток Аскольд Сидорович

-

начальник відділу містобудування та архітектури Солотвинської селищної ради

 

 

 

Члени комісії

Бенедек Емерих Емерихович

-

начальник управління освіти, молоді і спорту Солотвинської селищної ради

 

 

 

Борка Олександр Юрійович

-

староста села Нижня Апша

 

 

 

Ботош Іван Михайлович

-

голова асоціації «Дачія»

 

 

 

Влад Марія Василівна

-

начальник відділу культури Солотвинської селищної ради

 

 

 

Дан Маріанна Василівна

-

секретар Солотвинської селищної ради

 

 

 

Йовдій Ганна Юріївна

-

староста села Топчино

 

 

 

Кочерга Янош Яношович

-

заступник селищного голови

 

 

 

Крец Дореліу Юрійович

-

староста села Глибокий Потік

 

 

 

Модирко

Сержіу Еманоїлович

-

приватний архітектор, за згодою

 

 

 

Мігалі

Іван Йонашович

-

приватний архітектор, за згодою

 

 

 

Попша Михайло Іванович

-

староста села Біла Церква

 

 

 

Шовак Олена Іванівна

-

староста села Середнє Водяне

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь